herbestemming gebouwen

Een bedrijfspand ombouwen? Zoek een architect met herbestemming als specialisme

In Nederland komt het de laatste jaren veelvuldig voor dat bestaande gebouwen worden omgebouwd voor een nieuwe bestemming. Met name bedrijfspanden, waar door uiteenlopende omstandigheden steeds minder behoefte aan is, worden vaak omgebouwd en wel tot in panden die een woonbestemming hebben, iets waar uiteraard wél enorm veel behoefte aan is. Ben je als investeerder of makelaar de eigenaar of een belanghebbende in zo’n om te bouwen pand? Dan is het cruciaal dat je een goede architect in de arm neemt. Vooral belangrijk is dat deze herbestemming van gebouwen als specialiteit in zijn of haar portefeuille heeft. Bij herbestemming komt namelijk heel wat kijken. Lees verder om daar alvast een beeld van te krijgen.

herbestemming gebouwen

Welke uitdagingen komen er zoal bij herbestemming kijken?

Wanneer een bestaand gebouw een nieuwe bestemming moet krijgen, dan zal de architect rekening moeten houden met onder meer deze uitdagingen:

  • Er is veel kennis van bouwtechniek om van een ouder bedrijfspand een nieuw wooncomplex te maken.
  • Er moet worden geanalyseerd hoe de beschikbare ruimte in het pand het best kan worden verdeeld in een x aantal appartementen, studio’s en/of kamers.
  • Er moet een goed plan worden gemaakt op welke manier elke woning op de juiste manier wordt voorzien van zaken als ventilatie, gas, elektriciteit en water.
  • Er moet worden bedacht hoe elke woning genoeg lichtinval kan hebben.
  • Er kan worden uitgezocht of het gebouw in kwestie zich leent voor het toevoegen van bijvoorbeeld balkons.